SIA Satori Dojo un SIA Satori Dodžo

IEKŠĒJIE KĀRTĪBAS NOTEIKUMI, KAS SKAR COVID 19 izplatības ierobežošanu

 
2020 gada 08.jūnijs

  1. Atļautas fiziskās aktivitātes, pulcējoties sporta norišu vietās (stadionos, sporta laukumos, motosporta trasēs, sporta zālēs, fitnesa un trenažieru zālēs, citās telpuun ārtelpu sporta bāzēs un atklātās ūdenstilpnēs) veselības saglabāšanai un uzlabošanai, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:
    • fizisko aktivitāšu laikā, kā arī pirms un pēc tām tiek ievērota savstarpēja vismaz divu metru distance. Minētie nosacījumi par savstarpējo distanci neattiecas uz vienā mājsaimniecībā dzīvojošām personām, kā arī vecāku un viņa nepilngadīgiem bērniem (ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā);
    • sporta norises vietā ikvienai personai labi saskatāmās vietās tiek izvietota skaidri salasāma informācija ar brīdinājumu ievērot distancēšanos;
    • Apmeklētājus lūdzam  izvērtēt savu veselības stāvokliun neapmeklēt sporta norises vietu, ja personai ir elpceļu infekcijas slimības simptomi (drudzis, klepus, elpas trūkums), kā arī ja uz personu attiecas pašizolācijas, karantīnas vai izolācijas nosacījumi. Attiecīgai informācijai jābūt pieejamai arī sporta norises vietas tīmekļvietnē internetā un sociālajos tīklos (ja tādi tiek izmantoti personu informēšanai par sporta norises vietas pakalpojumiem);
    • sporta norises vietās neatrodas personas, kuras atbilst kādai no personu grupām, kam ir noteikts pienākums ievērot stingru izolāciju, pašizolāciju vai mājas karantīnu, kā arī personas ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm;
    • organizējot fiziskās aktivitātes, izvērtē vietas, kur var veidoties cilvēku drūzmēšanās (piemēram, pie ieejām, izejām, tualetēm u.c.) un šajās vietās veic pasākumus distances ievērošanai un cilvēku plūsmas organizēšanai (iespēju robežās veido vairākas ieejas un izejas; maksimāli novērš jebkādus šķēršļus, kas varētu kavēt cilvēku plūsmu; veic cilvēku plūsmas kontroli), lai var garantēt 2 metrufizisko attālumu starp personām (gan apmeklētājiem, gan darbiniekiem);
    • iespēju robežāsfizisko aktivitāšu organizēšanai izmanto attālinātās iespējas (reģistrācija, maksājumu veikšana u.tml.). Maksājumiem izmanto bezskaidras naudas norēķinus;
    • Ja tiek izmantots citai personai piederošs inventārs, tad pirms inventāra nodošanas citai personai un pirms fizisko aktivitāšu norises uzsākšanas veicama tā dezinfekcija. Ja inventārs tiek izsniegtssporta norišu vietā, tad personai, kura to izsniedz, ir jālieto cimdi, kā arī jāveic pasākumi dezinficētā inventāra nodalīšanai no lietotā un nedezinficētā inventāra;
    • Jāveic regulāra tualetes durvju rokturu, ūdens krānu un citu virsmu, kur pieskaras liels skaits apmeklētāju, dezinfekcija;
    • sporta norises vietā ir jānodrošina iespējas veikt roku higiēnu (nodrošinot siltu ūdeni, šķidrās ziepes un roku susināšanas līdzekļus vai spirtu (vismaz 70% etanola) saturošus roku dezinfekcijas līdzekļus vai citus dezinfekcijas līdzekļus, kas iznīcina korona vīrusus);
    • sporta norises vietā nav pieļaujamakoplietošanas dzēriena vai uzkodu vietu organizēšana;
    • sporta norises vieta darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 7.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 24.00;
    • tiek ievēroti ar pakalpojuma sniegšanu saistītie ierobežojumi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
    • fizisko aktivitāšu norise iespējama tikai pēc iepriekšēja pieraksta uz konkrētu apmeklējuma laiku (attālināta reģistrācija). Jānodrošina klientu uzskaite (vārds, uzvārds, kontaktinformācija), lai būtu iespējams apzināt un brīdināt kontaktpersonas Covid-19 infekcijas gadījumā;
    • kopējais laiks, ko persona pavada telpās (no ieejas ēkā līdz iziešanai no tās), nedrīkst pārsniegt trīs stundas;
    • nosakot pieļaujamo apmeklētāju skaitu vienā telpā, ņem vērā ne tikai nepieciešamību nodrošināt distancēšanās un citu piesardzības pasākumu ievērošanu, bet arī izmantojamo trenažieru rīku/staciju un citu atbilstoši sporta norises vietas darbības specifikai saistītu izmantojamo rīku skaitu, tomēr jebkurā gadījumā vienā atsevišķi nodalītā telpā nedrīkst atrasties vairāk par 25 personām (neieskaitot sporta norises vietas darbiniekus);
    • jānodrošina regulāra telpu vēdināšana (nav attiecināms, ja telpā ierīkota ventilācijas sistēma);
    • jānodrošina pakalpojuma sniegšanas vietas telpu un virsmu, tai skaitā inventāra tīrīšana un dezinfekcija. Pievērst īpašu uzmanību virsmām un priekšmetiem, ar kuriem cilvēki bieži saskaras un veikt to dezinfekciju, piemēram, durvju rokturu, galdu virsmu, krēslu roku balstu, virsmu tualetēs, krānu u.c.;
    • ģērbtuvēsjānodrošina, ka apmeklētājiem pieejami skapīši/pakaramie ar vismaz 2 metru distanci, pārējie slēgti vai nav izmantojami (izvietojot attiecīgus marķējumus), kā arī tiek nodrošināts, ka ģērbtuvē atrodas tikai tik daudz cilvēku, lai ģērbšanās laikā varētu nodrošināt 2 metru distanci.
    • Ģērbtuvēs apmeklētājiem labi saredzamā vietā tiek izvietota informācija ar aicinājumu ievērot 2 metru distanci un ģērbtuvē uzturēties ne ilgāk kā 15 minūtes;
    • dušās, kas nav aprīkotas kā atsevišķas kabīnes, tiek nodrošināts, ka tiek izmantotas dušas ierīces, vienu dušas ierīci izlaižot, kā arī tiek noteikts, ka dušu izmanto ne ilgāk kā 15 minūtes.

 

 

Visu veselības vārdā lūdzam ievērot minētos noteikumus!

Administrācija patur tiesības lūgt personu ar slimības simptomiem atbrīvot telpas!

 

Cieņā,

 

A.Osnačs / J.Osnačs

 

 

Minētie noteikumi ir sagatvoti pamatojoties uz https://izm.gov.lv/images/COVID-19/Sports_Covid.PDF  Izglītības un Zinātnes ministirijas un Veselības ministrijas vadlīnijām.