Atestācijas Normatīvi uz jostām

BALTI-DZELTENA (6 KYU)

UZVARAS
 • Skaits: 3

TEHNIKA
 • MOROTO–GARI– бросок с захватом ног
 • O–GOSHI– большое бедро
 • DE–ASHI–BARAI– боковая подсечка

OSAE–KOMI–WAZA (2 aizsardzības veidi)
 • HON–KESA–GATAME– боковое удержание
 • KUZURE–KAMI–SHITO–GATAME– удержание со стороны головы

Spēka Sagatavošans
 • 50% – spiešana
 • 50% – līdz krūtīm
 • 2х – virve

Speciālā Sagatavotība
 • Кувырок вперёд; кувырок назад; колесо.
 • Страховка: вперёд; назад; вправо; влево.
 • Забегание на мосту перебрасывая ноги.


DZELTENA (5 KYU)

UZVARAS
 • Skaits: 6

TEHNIKA
 1. IPPON–-SEOI–NAGE– бросок через спину с захватом руки
 2. MOROTE–SEOI–NAGE– бросок через спину с захватом руки и отворота
 3. MOROTE–GARI– бросок с захватом ног
  • UK–-GOSHI – малое бедро
  • O–GOSHI– большое бедро
  • KOSHI–GURUMA – бросок через бедро с захватом головы
  • UTSUR–GOSHI– обратное бедро
  • TSURI–GOSH– бросок через бедро с разноименным захватом
 4. DE–ASHI–BARA– боковая подсечка
  • O–SOTO–GAR– задняя подножка
  • O–SOTO–GURUMA задняя подножка, выбивая бедро
  • O–SOTO–OTOSHI задняя подножка, вставляя ногу (с падением)

OSAE–KOMI–WAZA (2 aizsardzības veidi)

  • HON–KESA–GATAME– боковое удержание
  • KUZURE–KESA–GATAME– боковое удержание с захватом под руку

  • YOKO–SHIHO–GATAME– удержание поперёк, захватывая плечо
  • KUZURE–KAMI–SHIHO–GATAME– удержание поперёк,захватывая плечо
 1. KUZURE–KAMI–SHIHO–GATAME– удержание со стороны головы
 2. TATE–SHIHO–GATAME– удержание сверху

Spēka Sagatavotība
 • 75% - spiešana
 • 75% - līdz krūtīm
 • 3 х – virve

Speciālā Sagatavotība
 • Кувырок вперёд; кувырок назад; колесо
 • Страховка; вперёд; назад; вправо; влево; в движении
 • Забегание на мосту


ORANŽA (4 KYU)

UZVARAS
 • 12 uzvaras pār pretinieku, kas nav zemāks par paša līmeni

TEHNIKA
 1. TAI–OTOSH–- передняя подножка
 2. KATA–ASHI–DORI– бросок с захватом ноги изнутри
 3. TOMOE–-NAGE– бросок через себя с упором стопы в живот
 4. OKURI–ASHI-BARAI– подсечка в темп шагов
 5. O–UCHI–GARI– зацеп изнутри
 6. SEOI–OTOSHI– бросок через спину, с колена
 7. SEOI–NAGE– бросок через спину, с колен
 8. KO–SOTE–GAKE– посадка

OSAE–KOMI–WAZA (aizsardzības veidi)
  • UDE–GARAMI– узел (от удержания поперёк)
  • UDE-GATAME– давление на локоть, работа сверху
 1. HIZA–GATAME– перегиб локтя через бедро
 2. WAKI-GATAME– рычаг наружу, вовнутрь
 3. UDE-HISHIGI-JUJI-GATAME– рычаг локтя между ног

Spēka Sagatavotība
 1. – 5 кг – spiešana
 2. – 5 кг – līdz krūtīm
 3. – 1 + 4х – virve

Speciālā Sagatavotība
 1. Рандат + кувырок назад;
  Колесо + кувырок вперёд.
 2. Страховки через партнёра.
 3. Перебрасывание ног на мосту.


ZAĻA (3 KYU)

UZVARAS
 • 14 uzvaras
 • 1 junioru kategorija
 • 50%- ippon +4 uzvaras pār pretinieku, kura līmenis ir augstāgs par paša līmeni

TEHNIKA
 1. HARAI–GOSHI– подхват под две ноги
  HANE–GOSHI– подсад бедром,изнутри
 2. SODE–TSURI–KOMI–GOSHI– бросок через бедро, под локоть
 3. HARAI–TSURI–KOMI–ASHI– передняя подсечка
  SASAI–TSURI–KOMI–ASHI– передняя подсечка обратным захватом (не меняя захвата)
 4. TE–GURUMA– боковой переворот
 5. KO–SOTS–GARI– подсечка под пятку
 6. NIKKOMI–GAESHI– бросок через себя, с захватом за пояс
 7. UKI–OTOSHI– бросок рывком

OSAE–KOMI–WAZA (aizsardzības veidi)
 1. USHIRO – 6
 2. MAJA – 5

Spēka Sagatavotība
 1. Savs svars – spiešana
 2. Savs svars – uz krūtīm
 3. 3х – virve - bez kāju palīdzības

Speciālā Sagatavotība
 1. Переворот разгибом
 2. Забегание на мосту + перебрасывание ног, без рук


ZILA (2 KYU)

UZVARAS
 • 1. Sporta kategorija
 • dalība sacensībās pieaugušajiem
 • 16 uzvaras : 50% - ippon
 • 5-6 vieta Latvijas čempionātā - vismaz desmit cilvēku svara kategorijā

TEHNIKA
 1. KATA-GURUMA – Мельница
 2. SUKUI-NAGE – Обратный бросок с захватом ног (айки наге)
 3. UCHI-MATA – Подхват
 4. KO-UCHI-GARI – Подсечка под пятку изнутри
 5. KO-UCHI-MAKI-KOMI – Подсечка изнутри с захватом ноги
 6. URA-NAGE – Бросок прогибом
 7. YOKO-OTOSHI – Боковая подножка
 8. UKI-WAZA – Боковая подножка по движению
 9. SUKUI-NAGE – передний переворот
 10. SOTO-MAKI-KOMI – Захват руки под плечо

PARTERIS
 1. Перевод в партер со стойки на болевой; удушающий
 2. Перевод с высокого партера на болевой; удушающий
 3. Низкий партер, переход на удушающий, болевой

Spēka Sagatavotība
 1. +5 kg – spieana
 2. +5 kg – līdz krūtīm
 3. 5 (10) – virve

Speciālā Sagatavotība
 1. Salto
 2. 10 metieni


BRŪNA (1 KYU)

UZVARAS
 • 1–5 vieta Latvijas čempionātā
 • 1–5 vieta starptautiskajā turnīrā
 • 16 uzvaras
 • 50% – ippon + 6 uzvaru pār augstāka līmeņa sportistu

TEHNIKA
 • KUZUSHI – выводы из равновесия

TE—WAZA
 1. IPPON–SEOI–NAGE– бросок через спину с захватом руки
 2. MOROTE–SEOI–NAGE– бросок через спину с захватом руки
 3. TAI–OTOSHI– передняя подножка
 4. UKI–OTOSHI– бросок рывком с колена
 5. KATA–GURUMA– мельница
 6. SUKUI-NAGE– обратный бросок с захватом ног (айки-наге)
 7. TE–GURUMA– боковой переворот
 8. SEOI–NAGE– бросок через спину с колена
 9. MOROTE–GARI– бросок с захватом ног

KOSHI—WAZA
 1. UKI–GOSHI– малое бедро
 2. O–GOSHI– большое бедро
 3. KOSHI–GURUMA– бросок через бедро с захватом головы
 4. UTSURI–GOSHI– обратное бедро
 5. HARAI–GOSHI– подхват под две ноги
 6. HANE–GOSHI– подсад бедром, изнутри
 7. SODE–TSURI–KOMI–GOSHI– бросок через бедро под локоть

ASHI—WAZA
 1. DE–ASHI–BARAI– боковая подсечка
 2. OKURI–ASHI–BARAI– подсечка в темп шагов
 3. HARAI–TSURI–KOMI–ASHI– передняя подсечка
 4. SASAI–TSURI–KOMI–ASHI– передняя подсечка обратным захватом (не меняя захвата)
 5. HIZA–GURUMA– подсад в колено
 6. O–SOTO–GARI– задняя подножка
 7. O–SOTO–GURUMA– задняя подножка, выбивая бедро
 8. O–SOTO–OTOSHI– задняя подножка, вставляя ногу (с падением)
 9. UCHI–MATA– подхват
 10. KO–UCHI–GARI– зацеп изнутри
 11. KO–SOTO–GARI– подсечка под пятку
 12. O–UCHI–GARI– подсечка под пятку изнутри
 13. KO–UCHI–MAKI–KOMI– подсечка изнутри с захватом ноги

MA—SUTEMI—WAZA
 1. TOMOE–NAGE– бросок через себя с упором стопы в живот
 2. URA–NAGE– бросок прогибом
 3. NIKKOMI–GAESHI– бросок через себя с захватом за пояс
 4. SOTO–MAKI–KOMI– захват руки под плечо

YOKO—SUTEMI—WAZA
 1. YOKO–OTOSHI– боковая подножка
 2. UKI–WAZA– боковая подножка по движению вперёд
 3. YOKO–GAKE– подсечка в падении под ближнюю ногу

OSAE—KOMI—WAZA
 1. HON–KESA–GATAME– боковое удержание
 2. KUZURI–KESA–GATAME– боковое удержание с захватом под руку
 3. YOKO–SHIHO–GATAME– удержание поперёк, захватывая голову
 4. KUZURE–YOKO–SHIHO–GATAME– удержание поперёк, захватывая плечо
 5. KUZURE–KOMI–SHIHO–GATAME– удержание со стороны головы
 6. TATE–SHIHO–GATAME– удержание сверху

KANSETSU—WAZA
 1. UDE–GARAMI– узел (от удержания поперёк)
 2. UDE–GATAME– давление на локоть, работа сверху
 3. HIZA–GATAME– перегиб локтя через бедро
 4. WAKI–GATAME– рычаг наружу
 5. UDE–HISHIGI–JUJI–GATAME– рычаг локтя между ног

SHIME—WAZA
 1. JUJI–JIME– предплечьем
 2. ERI–JIME– отворотом
 3. TE–JIME– запястьем
 4. HADAKA–JIME– сзади предплечьем
 5. ASHI–GATAME–JIME– бедром