Atestācijas programmas:
Atestācijas programmas skolnieku pakāpēm pēc Latvijas aikido federācijas (LAF) noteikumiem.
Tehniku nosaukumu, transkripcijas un terminoloģijas avots – LAF pase.
6 kyu (balta)
Prakse ne mazāk kā 4 mēnešis vai 32 reģistrētas nodarbīas. Piedalīšana LAF semināros nav obligāta.
Ashi sabaki
 • Tenkan
 • Irimi tenkan
 • Shikko
 • Ukemi
Tachi vadza
 • Katate tori aihanmi ikkyo (omote, ura)
 • Katate tori aihanmi irimi nage (omote, ura)
 • Katate tori aihanmi kote gaeshi
 • Katate tori aihanmi shiho nage (omote, ura)
 • Katate tori aihanmi udekime nage (omote, ura)
 • Shomen uchi irimi nage (omote, ura)
5 kyu (dzeltena)
Prakse ne mazāk kā 5 mēneši no pēdējā eksāmena aizstāvēšanas vai 40 reģistrētas nodarbīas. Piedalīšanās 2 LAF semināros.
Tachi vadza
 • Shomen uchi ikkyo (omote, ura)
 • Shomen uchi nikyo (omote, ura)
 • Shomen uchi kote gaeshi
 • Chudan tsuki irimi nage (omote, ura)
 • Chudan tsuki kote gaeshi
 • Katate tori ikkyo (omote, ura)
 • Katate tori nikyo (omote, ura)
 • Katate tori shiho nage (omote, ura)
 • Katate tori tenchi nage
 • Katate tori uchikaiten nage
 • Katate tori kokyu nage (djo) vadza
Suvari vadza
 • Shomen uchi ikkyo (omote, ura)
 • Katate tori ikkyo (omote, ura)
 • Ryote tori kokyu ho
4 kyu (oranža)
Prakse ne mazāk kā 6 mēneši no pēdējā eksāmena aizstāvēšanas vai 32 reģistrētas nodarbīas. Piedalīšanās 4 LAF semināros.
Tachi vadza
 • Shomen uchi sankyo (omote, ura)
 • Shomen uchi uchikaiten sankyo
 • Yokomen uchi irimi nage (omote, ura)
 • Yokomen uchi tenchi nage (omote, ura)
 • Yokomen uchi kote gaeshi
 • Yokomen uchi udekime nage
 • Chudan tsuki udekime nage
 • Chudan tsuki hijikime osae
 • Jodan tsuki ikkyo (omote, ura)
 • Ryote tori ikkyo (omote, ura)
 • Ryote tori shiho nage (omote, ura)
 • Ryote tori tenchi nage (omote, ura)
 • Ryote tori udekime nage
 • Katate ryote tori kote gaeshi
Suvari vadza
 • Shomen uchi nikyo (omote, ura)
 • Katate tori nikyo (omote, ura)
Jo
 • Suburi 1-5
Bokken
 • Suburi 1-7
3 kyu (zaļa)
Prakse ne mazāk kā 8 mēneši no pēdējā eksāmena aizstāvēšanas vai 64 reģistrētas nodarbīas. Piedalīšanās 6 LAF semināros.
Tachi vadza
 • Shomen uchi yonkyo (omote, ura)
 • Shomen uchi gokyo (omote, ura)
 • Yokomen uchi ikkyo (omote, ura)
 • Yokomen uchi uchikaiten sankyo
 • Chudan tsuki sotokaiten nage
 • Chudan tsuki uchikaiten sankyo
 • Jodan tsuki kote gaeshi
 • Jodan tsuki shiho nage (omote, ura)
 • Katate toru uchikaiten nage
 • Katate tori sankyo
 • Katate tori yonkyo
 • Katate ryote tori ikkyo (omote, ura)
 • Katate ryote tori nikyo (omote, ura)
 • Katate ryote tori shiho nage (omote, ura)
 • Ryote tori irimi nage
 • Ryote tori kote gaeshi
 • Ryote tori kokyu nage
Ushiro vadza
 • Ryote tori ikkyo (omote, ura)
 • Ryote tori nikyo (omote, ura)
 • Ryote tori sankyo (omote, ura)
 • Ryote tori hijikime osae
 • Ryote tori kote gaeshi
 • Ryote tori irimi nage
 • Ryote tori juji garami
 • Ryote tori shiho nage (omote, ura)
Suvari vadza
 • Shomen uchi irimi nage
 • Shomen uchi kote gaeshi
 • Shomen uchi sankyo
 • Kata tori sankyo
Jo
 • Suburi 1-10
Bokken
 • Shiho giri
2 kyu (zila)
Prakse ne mazāk kā 10 mēneši no pēdējā eksāmena aizstāvēšanas vai 80 reģistrētas nodarbīas. Piedalīšanās 8 LAF semināros.
Tachi vadza
 • Yokomen uchi nikyo (omote, ura)
 • Yokomen uchi sankyo (omote, ura)
 • Yokomen uchi yonkyo (omote, ura)
 • Yokomen uchi gokyo
 • Yokomen uchi koshi nage
 • Munetori ikkyo (omote, ura)
 • Munetori shiho nage
 • Munetori uchikaiten sankyo
 • Kata tori menuchi kote gaeshi
 • Kata tori menuchi shiho nage
 • Kata tori menuchi irimi nage
 • Kata tori menuchi koshi nage
 • Kata tori menuchi ikkyo (omote, ura)
 • Jodan tsuki nikyo (omote, ura)
 • Jodan tsuki sankyo (omote, ura)
 • Maegeri irimi nage
Ushiro vadza
 • Ryo kata tori nikyo (omote, ura)
 • Ryo kata tori sankyo (omote, ura)
 • Ryo kata tori shiho nage (omote, ura)
 • Ryo kata tori irimi nage
 • Ryo kata tori kote gaeshi
 • Ryo hiji tori kote gaeshi
 • Ryo hiji tori irimi nage
Suvari vadza
 • Shomen uchi yonko (omote, ura)
 • Shomen uchi sotokaiten nage
 • Ryo kata tori ikkyo (omote, ura)
 • Chudan tsuki kote gaeshi
 • Jodan tsuki ikkyo (omote, ura)
Jo
 • Suburi 1-15
Bokken
 • Happo giri
1 kyu (brūna)
Prakse ne mazāk kā 12 mēneši no pēdējā eksāmena aizstāvēšanas vai 96 reģistrētas nodarbīas. Piedalīšanās 10 LAF semināros.
Tachi vadza
 • Mune tori tsuki ikkyo (omote, ura)
 • Mune tori tsuki nikyo (omote, ura)
 • Mune tori tsuki sankyo (omote, ura)
 • Jodan tsuki yonkyo
 • Jodan tsuki koshi nage
 • Jodan tsuki irimi nage
 • Jodan tsuki sotokaiten nage
 • Jodan tsuki ushiro kirkotoshi
Ushiro vadza
 • Ryote tori yonkyo
 • Ryote tori kokyu nage
 • Ryote tori koshi nage
 • Katate tori kubishime ikkyo (omote, ura)
 • Katate tori kubishime sankyo (omote, ura)
 • Katate tori kubishime nikyo (omote, ura)
 • Katate tori kubishime koshi nage
 • Eritori ikkyo (omote, ura)
 • Eritori nikyo (omote, ura)
 • Eritori sankyo (omote, ura)
 • Eritori shiho nage (omote, ura)
 • Eritori irimi nage
Hanmi handachi waza
 • Katate tori shiho nage (omote, ura)
 • Katate tori uchikaiten nage
 • Katate tori ikkyo (omote, ura)
 • Katate tori kokyu nage
Suvari vadza
 • Shomen uchi jiyuwaza
 • Ryo kata tori sankyo (omote, ura)
 • Ryo kata tori yonkyo (omote, ura)
 • Katate tori menuchi irimi nage
 • Katate tori menuchi kote gaeshi
 • Katate tori menuchi kokyu nage
Jo
 • Suburi 1-20
Bokken
 • Kata jo 31
1 dan
Prakse ne mazāk kā 2 gadi no pēdējā eksāmena aizstāvēšanas vai 192 reģistrētas nodarbīas. Piedalīšanās 12 LAF semināros.
2 dan
Prakse ne mazāk kā 3 gadi no pēdējā eksāmena aizstāvēšanas vai 288 reģistrētas nodarbīas. Piedalīšanās 14 LAF semināros.
3 dan
Prakse ne mazāk kā 4 gadi no pēdējā eksāmena aizstāvēšanas. Piedalīšanās 16 LAF semināros.
4 dan
Prakse ne mazāk kā 5 gadi no pēdējā eksāmena aizstāvēšanas. Piedalīšanās 18 LAF semināros.

Attestācijai nepieciešams savlaicīgi piereģistrētiies aizpildot anketi.